Wat moet er allemaal op een factuur staan? (factuurvereisten)

Een factuur moet aan een aantal zaken voldoen en er dienen zaken op vermeld te staan. U moet de volgende zaken verplicht vermelden op een factuur:

  • datum uitreiking factuur
  • opeenvolgend factuurnummer
  • naam, adres en BTW nr. ondernemer
  • naam, adres afnemer
  • BTW nr. afnemer indien BTW verlegd of bij intracommunautaire verwerving (verkoop buitenland)
  • hoeveelheid en aard geleverde diensten
  • vergoeding per tarief, eenheidsprijs exclusief BTW
  • toegepast BTW tarief
  • te betalen BTW in euro’s
  • voor zover van toepassing aanduiding van bepaalde vrijstellingen

Er is nog een aantal vereisten in bepaalde bijzondere gevallen. Hierover kunt u contact opnemen met Administratie Partners.