Wat is de kleine ondernemersregeling?

De kleine ondernemersregeling (KOR) betreft een regeling waarbij natuurlijke personen die ondernemer zijn, recht kunnen hebben op een gehele of gedeeltelijke korting op de verschuldigde omzetbelasting.

Deze korting geldt indien de verschuldigde omzetbelasting niet meer bedraagt dan € 1.883 op jaarbasis.

Wanneer er sprake is van omzet BTW verlegd, inkopen BTW verlegd of intracommunautaire verwerving (inkoop van goederen buiten Nederland maar binnen de EU) dan kan deze regeling niet zonder meer worden toegepast.

Wij kijken graag of u de kleine ondernemersregeling mag toepassen. Neem hiervoor contact met ons op.