Stichting / Vereniging

Administratie

Als ondernemer krijgt u te maken met de wettelijke verplichting tot het voeren van een deugdelijke administratie. Administratie Partners heeft vele jaren ervaring in het verzorgen van administraties in diverse pakketten. Wij verzorgen graag uw administratie of wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Omzetbelasting / BTW

Als ondernemer krijgt u te maken met de belastingdienst. Er dient namelijk op regelmatige basis (maand, kwartaal of jaar) een aangifte omzetbelasting te worden ingediend. Wij kunnen dit voor u doen of u hierbij ondersteunen.

Salarisadministratie

Het kan zijn dat uw onderneming zo is gegroeid dat u het niet meer alleen af kunt en dat u personeel in dienst moet nemen. Hier komt veel bij kijken, zoals het opstellen van contracten en het voeren van een personeels- en salarisadministratie. Administratie Partners heeft dit zelf in huis en wij kunnen dus de hele salarisadministratie voor u doen.

Jaarrekening

Na afloop van ieder jaar dient er een jaarrekening van uw onderneming te worden samengesteld. Dit is noodzakelijk omdat het de basis is van uw aangifte vennootschapsbelasting. Banken en andere financiële instellingen kunnen deze ook nodig hebben voor het verstrekken van financieringen of verzekeringen. Wij stellen graag uw jaarrekening voor u samen.

Vennootschapsbelasting

Ook de B.V. of stichting dient jaarlijks aangifte te doen over het behaalde resultaat. Dit is de aangifte Vennootschapsbelasting. Wij kunnen uw aangifte vennootschapsbelasting voor uw onderneming verzorgen.

Financieringen

Het kan zijn dat u voor het investeren in uw onderneming een financiering bij een bank of andere financiële instelling nodig hebt. Deze instellingen vragen hiervoor vaak tussentijdse cijfers of een prognose. Administratie Partners begeleidt u graag bij het aanvragen van een financiering.

Advisering

Het kan zijn dat er in de loop van de tijd zoveel in de onderneming verandert dat er bepaalde zaken juridisch of belastingtechnisch beter of anders geregeld moeten worden. Wij kunnen u hierover adviseren en u begeleiden bij deze veranderingen.