Salarisportal

Sinds 2017 hebben een aantal van onze klanten toegang tot een salarisportal. Deze portal is te benaderen door werkgevers én werknemers. Hieronder vindt u de link waarmee u kunt inloggen.

https://psonline.unit4saas.com/25001322

Wanneer werknemers gebruik willen maken van de app, vul bij klantcode dan het volgende in: 25001322.