Investeren? Bereken de terugverdientijd!

Stel, u wilt uw onderneming laten groeien en besluit te investeren. Vervolgens steekt u al uw energie in de financiering. Maar vergeet u niet ook een goede analyse van de kosten en de opbrengsten te maken?

Investeren?

Een investering is een opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald (Wikipedia). U kunt investeren met eigen geld of met geld van bijvoorbeeld de bank of de familie.

De grootte van de investering

Stel, u maakt sauzen en wilt een nieuwe productielijn. De grootte van de investering hangt dan niet alleen af van de aanschafwaarde.

Aanschafwaarde
Zorg dat u helemaal duidelijk heeft wat de productielijn kost. Is de prijs bijvoorbeeld inclusief transportkosten, plaatsingskosten e.d.?

Tip. De leverancier kan u vaak inzicht geven in bijkomende kosten. Deze heeft tenslotte veel meer ervaring hiermee.

Extra kosten
Welke bijkomende kosten zijn er? Moet u bijvoorbeeld nog andere bouwkundige voorzieningen treffen? Vergeet ook de financieringskosten niet mee te nemen.

Extra werkkapitaal
Als uw investering extra omzet moet gaan opleveren, dan zult u ook extra financiële middelen moeten hebben om de productie gaande te houden. Denk aan extra voorraden van grondstoffen, hogere energierekening, hogere personeelskosten, enz. Dat extra werkkapitaal zult u dus ook moeten financieren.

De Total Costs of Ownership (TCO)

Breng zo mogelijk de Total Costs of Ownership in kaart. Dat zijn alle kosten om een product (of dienst) aan te schaffen, te gaan gebruiken én te blijven gebruiken. Ook hiervoor geldt: uw leverancier en/of uw adviseur moeten u kunnen helpen met het inschatten van die TCO. Meer informatie over de TCO kunt u downloaden van de website van de NEVI, een platform van inkoopprofessionals.

Het rendement van de investering
Er bestaan allerlei rekenmethodes om de winst van de investering te berekenen. De netto-contante-waarde (NCW) is er daar bijvoorbeeld een van. De terugverdientijd is een makkelijkere methode. U schat de extra winst per jaar in en bepaalt de kosten per jaar. Zo ziet u al snel wanneer de investering zich heeft terugverdiend.

Tip. Er komt nogal wat kijken bij het bepalen van het rendement van uw investering. Denk ook aan de solvabiliteit en liquiditeit van uw onderneming. Uw adviseur kan u met het maken van de juiste keuzes een grote dienst bewijzen.

Het rendement van uw investering beïnvloeden
U kunt het rendement van uw investering beïnvloeden door de kosten te verlagen of de opbrengsten te verhogen. Tijdens uw beslissingsproces (wel of niet investeren) zult u dus ook rekening moeten houden met fiscale faciliteiten, subsidies, enz. Houd dus zeker rekening met:

  • De WBSO. De WBSO is een subsidieregeling voor loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D (Research & Development). U kunt hiervoor in aanmerking komen als uw investering als innovatief wordt gezien. Voor 2017 gold kort gezegd dat de fiscus van de eerste € 350.000,- aan kosten 32% meebetaalt en van het meerdere 16%. Meer informatie vindt u op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is met name bedoeld voor het MKB. Het bedrag van de KIA hangt af van het geïnvesteerde bedrag in een betreffend boekjaar. Voor 2017 was de volgende tabel van toepassing.
Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.192 28%
€ 56.193 t/m € 104.059 € 15.734
€ 104.060 t/m € 312.176 € 15.734 verminderd met 7,56% van het deel van het
investeringsbedrag boven de € 104.059
meer dan € 312.176 0%

Voor sommige investeringen geldt géén recht op investeringsaftrek.

Tip. Heeft u plannen voor een grote investering (> € 312.176)? Maak dan met uw adviseur een goede planning. Door de investering over meerdere jaren te spreiden, bent u wellicht voordeliger uit.

  • Energie-investeringsaftrek (EIA). Investeert u in een energiezuinige techniek, dan komt u mogelijkerwijs in aanmerking voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Uw investering (bedrijfsmiddel) moet dan wel op de zgn. Energielijst staan (Energielijst 2017).
  • MIA/Vamil. Fiscaalvriendelijk investeren in milieuvriendelijke technieken kan ook met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Overleg altijd met de adviseur van Administratie Partners als u een grote investering wilt doen. Die kan u helpen met het inschatten van de te maken kosten én opbrengsten en weet voor welke fiscale faciliteiten en subsidies u eventueel in aanmerking komt.