Persbericht

PERSBERICHT:

Administratie Partners uit Horst ondertekent Convenant Horizontaal Toezicht

taart
Als eerste NOAB-kantoor in de regio Horst aan de Maas heeft Administratie Partners op 17 februari het Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst ondertekend.

aanwezigen

Hennie Sonntag

Hennie Sonntag
(contactpersoon van Administratie Partners bij de Belastingdienst)

 

 

Kees van Rooij

Burgemeesterster de heer Ir. Kees van Rooij

 

 

 

 

 

In het bijzijn van burgemeester de heer Ir. Kees van Rooij hebben (van links naar rechts) de directeur van de Belastingdienst Limburg, mevrouw Drs. Jolanda Breuer RA, de heer Ger Smedts van Administratie Partners en de voorzitter van de NOAB, de heer Berry Welten, hun handtekening gezet.

Jolanda Breuer

Ger Smedts Berry Welten

 

 

 

 

 

 

Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst een meer gelijkwaardige relatie en verantwoordelijkheidsverdeling tussen belastingplichtige en Belastingdienst realiseren. De Belastingdienst wil steeds meer werken op basis van vertrouwen en afspraken vooraf, in plaats van controles achteraf. Dit betekent dat meer verantwoordelijkheid voor de naleving van belastingverplichtingen wordt gelegd bij de betrokken partijen zelf. De samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie.

Toehoorders

Voordat de Belastingdienst erop vertrouwt dat de aangiften juist zijn aangeleverd, moet het accountants- of administratiekantoor eerst bewezen hebben dat ze aan diverse strenge kwaliteitseisen voldoet. Pas daarna kan er een samenwerking aangegaan worden en het convenant Horizontaal Toezicht worden ondertekend. Aangiften van ondernemers die meedoen aan Horizontaal Toezicht zullen sneller worden afgehandeld. Eventuele fiscale discussiepunten worden vooraf door de adviseur met de Belastingdienst doorgenomen zodat daarover achteraf geen discussie meer is.

Ondertekenen Jolanda Breuer

Ondertekenen Ger Smedts

Ondertekenen Berry Welten

Handenschudden

Het is definitief

Op 16 maart 2011 heeft de Belastingdienst het convenant met de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen) ondertekend. De aangesloten administratiekantoren bij de NOAB kunnen hier ook aan meedoen. Administratie Partners uit Horst is aangesloten bij de koepelorganisatie NOAB. De NOAB controleert periodiek of haar aangesloten leden aan de door haar gestelde kwaliteitseisen voldoen. Voor de klanten die hieraan willen meedoen heeft dit vele voordelen. Ze kunnen ervan op aan dat Administratie Partners over voldoende deskundigheid beschikt en aan de strenge kwaliteitseisen voldoet om als een betrouwbare partner beschouwd te worden. Ze weten dan dat hun fiscale aangiften sneller zullen worden afgehandeld en snel zekerheid hebben. Verder weten ze dat er in principe geen belastingcontrole achteraf meer zal plaatsvinden maar dat hun adviseur steekproefsgewijs zal worden gecontroleerd op het leveren van kwaliteit. Voor Administratie Partners verandert er door Horizontaal Toezicht niet zo veel. “We werkten al volgens het werkprogramma van de NOAB en voldeden al aan de kwaliteitseisen die er worden gesteld. Het betekent voor ons echter wel een stuk erkenning van de kwaliteit die we in ons werk nastreven en dat we op een maatschappelijk verantwoorde manier bezig zijn,” aldus Ger Smedts, vennoot van Administratie Partners.

Openen

De flessen mogen open…

Champagne!

 

 

 

 

 

… en het heuglijke feit wordt bezegeld!

 

 

 

 

 

Klik op onderstaande afbeelding om het convenant te lezen/printen.