Bepaal uw marketingbudget 2018

Omzetgroei komt niet vanzelf. Komt de handel binnen via mond-tot-mondreclame? Prima. Maar ook dan zult u iets aan marketing moeten doen. Want als er geen of minder handel binnenkomt, bent u al te laat. Hoe bepaalt u nu uw marketingbudget voor dit jaar?

Marketing?

De term marketing komt van het Engelse market (markt) en getting (krijgen) en heeft betrekking op alle activiteiten die een bedrijf uitvoert om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Denk dus aan o.a.:

 • Reclame maken
 • Persoonlijke verkoop
 • Marktonderzoek
 • Promoties en acties
 • Marktonderzoek.

Hoe bepaalt u het budget voor 2018?

Een paar methodes die ook u kunt toepassen, zijn de volgende:

 • u plant niets, geeft geld uit en gedurende het jaar bepaalt u elke keer opnieuw of iets wel of niet doet;
 • de omzetpercentagemethode
 • de sluitpostmethode
 • de concurrentiemethode
 • de taakstellende methode en
 • de 2017 plus-min methode.

De omzetpercentage methode

U neemt de omzet van vorig jaar telt daarbij de geplande groei van komend jaar bij op en neemt een percentage van de omzet als marketingbudget voor 2018. Als percentage kunt u het gemiddelde van de branche nemen of het percentage van vorig jaar. Let op. Uw omzet bepaalt dus nu uw marketingbudget. Beter is het om alle marketingactiviteiten op een rijtje te zetten en die bepalen dan uw omzet.

Onderzoek van Gartner (2013) toont aan dat er gemiddeld 10,4% van de omzet aan marketing
wordt besteed. 2,5% wordt aan online marketing besteed. Er wordt ook wel eens uitgegaan van
een gemiddelde van 9-12%.

De sluitpostmethode

Neem de geplande omzet van 2018. Trek daarvan alle verwachte kosten, eventuele reserveringen en winst (of uw gewenst inkomen) vanaf. Wat overblijft is uw marketingbudget. U begrijpt dat dit een nogal onnauwkeurige methode is. Dus gebruik deze dan ook beter niet.

De taakstellende methode

Dit is eigenlijk de beste wijze om uw marketingbudget voor dit jaar vast te stellen. U bedenkt welke marketingactiviteiten u dit jaar wilt gaan uitvoeren. U schat ook in wat deze op gaan leveren én wat ze gaan kosten. Elke maand of elk kwartaal evalueert u deze activiteiten en stuurt u bij.

De 2017 plus-min methode

 • Zet de marketinguitgaven van 2017 op een rijtje.
 • Splits de uitgaven in vaste en variabele kosten.
 • Bepaal, eventueel samen met adviseurs, collega’s of medewerkers wat de activiteiten hebben opgeleverd: goed-gemiddeld-slecht.
 • Stop die activiteiten die vorig jaar te weinig hebben opgebracht.
 • Tel daar de activiteiten van dit jaar bij op.

Meten is weten

Het zou ideaal zijn als u van elke marketinginspanning meteen weet wat het heeft opgeleverd. Bij online marketing (Google Adwords, adverteren via Facebook, enz.) is dat vaak wel mogelijk, maar om de opbrengsten van offline marketing te meten moet u vaak duur marktonderzoek doen.

Tip. Vraag nieuwe klanten eens hoe ze u gevonden hebben en houd dat een tijdje bij.
Zo ontdekt u wel enigszins welke activiteiten beter scoren dan anderen.

Gratis reclame maken?

Ga op zoek naar goedkope manieren van reclame maken. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. De website van KlantVisie Magazine helpt daarbij.


Het beste bepaalt u uw marketingbudget door uw marketingactiviteiten in te plannen en in te schatten wat het gaat kosten en gaat opleveren. Een alternatief is om ca. 10% van de omzet te nemen. Evalueer maandelijks of elke kwartaal de activiteiten en stuur bij waar nodig. Uw contactpersoon bij Administratie Partners helpt u ook graag verder hiermee.