Alles wat u over reiskosten moet weten

Als ondernemer moet u met regelmaat op stap. Naar een klus, naar de klant voor een verkoopgesprek, voor kennismaking naar een leverancier of voor het bespreken van de jaarcijfers naar de boekhouder. Dat kost allemaal tijd én de benzine is ook niet gratis. Wat moet u over de reiskosten weten, zodat u niet teveel betaalt?

Reiskosten zijn aftrekbaar

Reiskosten maakt u om uw bedrijf te kunnen runnen. Daarom zijn die kosten aftrekbaar van de winst. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen een auto van de zaak, eigen vervoer en openbaar vervoer

Auto van de zaak

Rijdt u een auto van de zaak, dan zijn al deze kosten aftrekbaar. Als u meer dan 500 km privé met deze auto rijdt, dan moet u een deel van de cataloguswaarde bij uw inkomen tellen.

Eigen vervoer

Ongeacht het vervoermiddel dat u gebruikt, mag u maximaal € 0,19 per kilometer in aftrek brengen. Of u nu fietsend, lopend of met de auto gaat. Als u dus een auto huurt, dan mag u ook € 0,19 in aftrek brengen.

Enkele tips

 • Houd hiervoor een kilometeradministratie, een rittenregistratie bij. Registreer minimaal datum, startpunt en eindpunt, reden van bezoek, aantal kilometers inclusief de eventuele reden van omrijden.
 • Binnen die € 0,19 vallen ook parkeerkosten. Die mag u dus niet meer als kosten aftrekken.

Openbaar vervoer

Reist u per trein, bus, taxi, metro, tram, of …? Dan zijn de werkelijk gemaakte kosten aftrekbaar. Belangrijk is dat u alle vervoersbewijzen goed bewaart.

Enkele tips

 • Maakt u gebruik van een persoonlijke ov-chipkaart, download dan de bewijzen van de website van ov-chipkaart. Een uitdraai van het reisoverzicht voldoet aan de regels van de Belastingdienst.
 • De NS-Business Card is de gratis ov-chipkaart voor de ondernemer. Hij geldt voor alle vormen van openbaar vervoer. U betaalt geen abonnementsgeld, u betaalt alleen achteraf voor de gemaakte reizen. U krijgt maandelijks één factuur; dat is handig voor uw administratie.
 • Voor het openbaar vervoer is het lage btw-tarief van 6% van toepassing en gelden de wettelijk eenvoudigere factuureisen. Dit betekent dat het vervoersbewijs van deze vervoersdiensten wordt aangemerkt als een juiste factuur. U kunt de btw in aftrek brengen, ondanks dat deze btw niet apart op het vervoersbewijs vermeld staat.

Reiskosten doorberekenen

U mag gerust reiskosten doorberekenen aan de klant. Dat kan in de vorm van een afgesproken bedrag, een kilometervergoeding en/of een uurtarief.

Enkele tips

 • Als u reiskosten doorberekent aan de klant, moet u daarover btw berekenen. Het wordt gewoon als omzet gezien.
 • Als reiskosten doorberekent, mag u ook gewoon € 0,19 per kilometer of de openbaar vervoerskosten aftrekken.
 • Het is een misverstand dat u slechts € 0,19 per kilometer aan de klant mag doorberekenen. U mag zoveel als u met de klant bent overeengekomen als reiskosten doorberekenen.
 • Soms hanteren ondernemers verschillende uurtarieven, bijvoorbeeld € 75 per uur voor productie-uren en € 35 per uur voor reisuren.

Reiskosten doorberekenen en de btw

De Hoge Raad oordeelde op 29 september 2017 dat u btw moet heffen bij het doorbelasten van kosten als er sprake is: een niet van omzetbelasting vrijgestelde prestatie tegen een vergoeding (belastbare prestatie).

Meestal zijn doorbelaste reiskosten onderdeel van de vergoeding van uw eigenlijke prestatie, zoals de reis naar de klant of de plek waar u de opdracht moet uitvoeren. Het is voor de Belastingdienst niet voldoende als u alleen maar met de klant afspreekt dat u reiskosten mag doorbelasten. U moet ook goed vastleggen wat de reden van de reiskosten mag zijn.

Auto in privé en de btw

Gebruikt u uw privéauto ook zakelijk, dan mag u dus zoals hierboven omschreven € 0,19 per kilometer in aftrek brengen op uw winst. U mag echter ook voor het zakelijk deel de btw van alle autokosten in mindering brengen in uw btw-aangifte.

Enkele tips

 • Om het zakelijke deel van alle autokosten te kunnen bepalen moet u een goede kilometeradministratie bijhouden.
 • Heeft u geen kilometeradministratie, dan moet u aan het einde van het jaar de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Dit doet u door 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw.
 • Onder autokosten verstaan we o.a. brandstofkosten, onderhoudsbeurten, apk, enz.


Reiskosten maakt elke ondernemer. Reiskosten zijn echter aftrekbaar van de winst, óók als u ze doorberekent aan de klant. Gebruikt u uw privéauto zakelijk, dan is óók de btw over de autokosten (brandstof, onderhoud, e.d.) voor het zakelijk gereden deel aftrekbaar. Wij helpen u graag verder met het correct toepassen van de juiste belastingregels omtrent de gemaakte reiskosten.